უფასო საკურიერო მომსახურება

  • "კლასიკ რუმი" მომხმარებელს სთავაზობს პროდუქციის ადგილზე მიტანის უფასო სერვის. კურიერული მომსახურება ხორციელდება შეკვეთის განთავსებიდან 24 საათში თბილისში, ხოლო რეგიონებში 1-3 სამუშაო დღეში.
  • შეკვეთის განთავსების დროს საიტზე უნდა შეავსოთ ბლანკი, რომელიც ორი ეტაპისაგან შედგება პირველი საცხოვრებელი ადგილი, ხოლო მეორე პროდუქციის მიწოდების ადგილი. თუ მიწოდებისა და საცხოვრებელი ადგილი იგივეა შესაბამისად მონიშნავთ გრაფას.