ანგარიშსწორების მეთოდები

    ანგარიშსწორება ხორციელდება ნებისმიერი ქართული საკრედიტო ბარათის მეშვეობით. აგრეთვე გადახდა შესაძლებელია ქართული და უცხოური ელექტრონული საფულეების გამოყენებით როგორებიცაა: Emoney, Myprofile, Webmoney Rub, Yandex money, Qiwi Wallet Rub, Sberbank და Paypal.

    განვადებით შეძენა

    „კლასიკ რუმი“ გთავაზობთ თიბისი ბანკის უპროცენტო განვადებით სარგებლობას. განვადების განსახორციელებლად ვებ გვერდზე პროდუქტის შეკვეთისას გადახდის მეთოდებში აირჩევთ განვადების საშუალებას. მოქმედებს 2 ტიპის განვადება, რომელიც თავის მხრივ მოიაზრებს შემდეგს:

    • უპროცენტო განვადება, რომლის მიხედვითაც მომხმარებელი წინასწარ იხდის გაცემის საკომისიოს, პროდუქტის ღირებულების 4,9 % ერთჯერადად, ხოლო პროდუქტის ღირებულება გადანაწილდება კლიენტის მიერ არჩეული თვეების მიხედვით, რასაც დაემატება ყოველთვიური ფიქსირებული მომსახურების საკომისიო 1,9 ლარის ოდენობით.
    • უპროცენტო განვადება, რომლის მიხედვითაც მომხმარებელი იხდის გაცემის საკომისიოს პროდუქტის ღირებულების 5,9 % ერთჯერადად, რომელიც გადანაწილდება არჩეული განვადების ხანგრძლივობაზე. აგრეთვე ზემოაღნიშნულს დაემატება ფიქსირებული საკომისიო 1,9 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.